İstanbul Üniversitesi Diploma Eki

Diploma Eki, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES işbirliği ile geliştirilmiş bir şablona göre ve Avrupa Birliği resmi dilleri kullanılarak (tercihen İngilizce) düzenlenen, yüksek öğretim diplomasına ek olarak verilen bir belgedir. Diploma Eki, elde edilmiş bilgi, beceri ve yetkinliklerin akademik ve mesleki tanınırlılığını uluslararası düzeyde sağlama ve uluslararası saydamlığı pekiştirme amaçlarına hizmet etmektedir.


Üniversiteler için "mükemmellik belgesi" niteliğinde olan Diploma Eki Etiketi ise, diplomaların Avrupa Birliği düzeyinde kabul gördüğünün ve Avrupa Birliği kapsamındaki üniversitelerin diplomalarıyla eşdeğer kabul edileceğinin ifadesidir. Diploma Eki Etiketine sahip üniversitenin verdiği diploma ve dereceler Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınmaktadır. İstanbul Üniversitesinin Diploma Eki Etiketini almış olması sayesinde öğrencilerimiz, mezun olurken kendilerine verilecek Diploma Ekiyle yurtdışına gittiklerinde, Avrupa Birliği ülkelerinde eğitim ve çalışma olanakları artmış olacaktır.